Снежана Димитрова Петкова (006)

Нотариус

Район: 
Враца
Град: 
Враца
Пощенски код: 
3000
Адрес: 
ул. Христо Ботев 19 A, ет.1
Телефон: 
092/66 14 50
Факс: 
092/62 34 00
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Десислава
Кирилова
Александрова

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Враца
Град: 
Враца
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 07.01.2018 г. до 07.01.2020 г.