Десислава Кирилова Александрова (006)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Враца
Град: 
Враца
Дата на вписване: 
08 Ян. 2020 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 08.01.2020 г. до 08.01.2022 г.
Снежана
Димитрова
Петкова

Нотариус

Район: 
Враца
Град: 
Враца
Адрес: 
ул. Христо Ботев 19 A, ет.1