Жени Димитрова Мичева (005)

Нотариус

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Пощенски код: 
5800
Адрес: 
ул. Св.Св.Кирил и Методий 18, офис № 20
Телефон: 
064/800181
Факс: 
064/800181
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Забележка: 
дата на промяна на адрес на нот.кантора - 21.06.2010 г. Промяна на фамилно име от Мичева-Николова на Мичева, считано от 19.10.2019 г.
Виктория
Божидарова
Бояджиева

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Плевен
Град: 
Плевен
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 05.12.2019 г. до 05.12.2021 г.