Сейхан Касим Садък (004)

Нотариус

Район: 
Кубрат
Град: 
Кубрат
Пощенски код: 
7300
Адрес: 
пл. Възраждане 3, ет. 2, ст. 1 и 2
Телефон: 
0848/7 27 51
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.