Жернанд Соломон Бехар (003)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1000
Адрес: 
ул. Екзарх Йосиф 55, ет. 1, ап. 3
Телефон: 
983 13 60
Факс: 
983 63 38
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Забележка: 
промяна на адреса на нотариалната кантора, считано от 21.09.2016 г.
Диана
Чанева
Бехар

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 06.06.2019 г. до 06.06.2021 г.