Диана Чанева Бехар (003)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
06 Юни 2019 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 06.06.2019 г. до 06.06.2021 г.
Жернанд
Соломон
Бехар

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Адрес: 
ул. Екзарх Йосиф 55, ет. 1, ап. 3
Забележка: 
промяна на адреса на нотариалната кантора, считано от 21.09.2016 г.