Албена Щилянова Наумова (002)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1000
Адрес: 
ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8
Телефон: 
981 40 88
Дата на вписване: 
24 Авг. 1998 г.
Анна
Щилиянова
Бояджиева

Помощник-нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Забележка: 
без право на заместване