Анита Павлова Стоянкина (001)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Дата на вписване: 
29 Май 2019 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 29.05.2019 г. до 29.05.2021 г.
Светлана
Ганчева
Кирилова

Нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Адрес: 
ул. Райко Даскалов 71, ет. 1