Анита Павлова Стоянкина (001)

Помощник-нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Дата на вписване: 
15 Септ. 2018 г.
Забележка: 
без право на заместване, до завръщане на титуляра
Светлана
Ганчева
Кирилова

Нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Адрес: 
ул. Райко Даскалов 71, ет. 1